تهران- خ سعدی جنوبی- کوچه ترابی گودرزی – ساختمان عزیزی – ط2-پ201 تلفن:89 85 93 33 ۰21

shutterstock_326612945.jpg

تأمین تجهیزات برق صنعتی از جمله چالش های مهم صنعتگرانی است که در عرصه های مختلف به فعالیت حرفه ای می پردازند.

تاریخ :

دی 1, 1397