تهران- خ سعدی جنوبی- کوچه ترابی گودرزی – ساختمان عزیزی – ط2-پ201 تلفن:89 85 93 33 ۰21

اجرای سیستمهای اتوماسیون

اجرای سیستمهای اتوماسیون، یکی دیگر از خدمات برجسته ای است که گروه دامونتک ارائه می نماید. این سرویس مورد اقبال اکثریت تقاضا کنندگان قرارگرفته است. اتوماسیون ریشه ی یونانی دارد و یک مکانیزم است که به وسیله ی خودش کارمی کند.

اجرای سیستهای اتوماسیون

اجرای سیستمهای اتوماسیون، چنانچه به نحو مطلوبی صورت پذیرد می تواند مولفه های قابل توجهی بدست دهد. درحقیقت یکی از مهمترین ارکان تولید صنعتی همین اتوماسیون است. پیش از اینکه اتوماسیون پا به عرصه ی وجود بگذارد دستگاههای مختلفی وظیفه ی تولید خطوط را برعهده داشتند. در این دستگاهها محدودیت ها و مشکلات زیادی وجود داشت. اما اکنون با پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی تجهیزات مدرنی پا به عرصه ظهور گذاشته اند که باعث تحول در صنعت اتوماسیون گردیده اند. برای مثال می توان از پی ال سی و اچ ام آی نام برد.

در خصوص اچ ام آی دلتا به تفصیل سخن گفته ایم و تردیدی نیست که اگر تعامل دستگاه و انسان آسان نمی شد پیشترفتهای امروزی محال بود. این مهم توسط همین نمایشگر الکترونیکی امکانپذیر می گردد.

اجرای سیستمهای اتوماسیون و هدف اصلی

کارشناسان معتقدند اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزاسون قراردارد. درمکانیزاسیون هدایت اصلی تجهیزات مکانیکی به عهده ی انسان است.

دراتوماسیون امّا، نقش انسان به کلی حذف شده و برنامه ریزی منطقی و دستگاههای هوشمند جایگزین انسان شده اند. بازدهی نیز بیشتر شده است.

اتوماسیون صنعتی مسئولیتی بیش از کنترل فرآیند تولید برعهده دارد که توسط کارشناسان تنظیم می شود. این مسئولیتها عبارتند از :

1- تبادل اطّلاعات بین قسمت های مختلف تولید

2- برقرارکردن استراتژی های کنترلی در محیط کار

3- ایجاد یک واسطه بین مجموعه تحت کنترل و کاربر

دلایل استفاده از اتوماسیون

دلایل استفاده از اتوماسیون می تواند نسبت به سیستمهای مختلف و شرایط گوناگون کمی متفاوت باشد. امّا می توان مولفه های ذیل را به عنوان دلایل اصلی استفاده از اتوماسیون برشمرد.

– افزایش بهره وری

– افزایش محصولات کاری

– کاهش هزینه تولید

– افزایش کیفیت تولید یا محصول

– افزایش امنیّت

گروه صنعتی دامونتک با سالها تجربه در زمینه ی اجرای سیستمهای اتوماسیون اهداف اصلی شما را به نحو احسن محقّق می نماید.