تهران- خ سعدی جنوبی- کوچه ترابی گودرزی – ساختمان عزیزی – ط2-پ201 تلفن:89 85 93 33 ۰21

ساخت تابلو برق صنعتی و تعمیر انواع آن

طراحی و ساخت تابلو برق های صنعتی به دانش تخصصی و تجربه احتیاج دارد و می بایست به وسیله افراد دارای صلاحیت صورت پذیرد.

سرویس و نگهداری تأسیسات الکتریکال و مکانیکال

سرویس و نگهداری زمینه ی ارتقاء صنعت کشور

لوازم برق روشنایی

امروزه اهمیت وجود نور کافی و استفاده از لوازم برق روشنایی برهیچ کس پوشیده نیست.

کالای برق صنعتی و انواع آن

تأمین کلیه تجهیزات و کالای برق صنعتی در اسرع وقت و با مناسبترین قیمت به صورت مستقیم .

پیمانکاری برق صنعتی، اداری و تجاری

پیمانکار متعهد، موجب ارتقاء سایر صنایع است.

اجرای سیستمهای اتوماسیون

اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزاسیون قراردارد پس دارای اهمیّت بیشتری است .