تهران- خ سعدی جنوبی- کوچه ترابی گودرزی – ساختمان عزیزی – ط2-پ201 تلفن:89 85 93 33 ۰21

سرویس و نگهداری تأسیسات الکتریکال و مکانیکال

سرویس و نگهداری زمینه ی ارتقاء صنعت کشور